Prihlásiť

Typography


Word as Image by Ji Lee

26. 10. 2011 Zobraziť článok
YouTube video

by Ji Lee

Challenge: Create an image out of a word, using only the letters in the word itself.

Rule: Use only the graphic elements of the letters without adding outside parts.


Zobraziť článok

Char Cheat Sheet

17. 1. 2010 Zobraziť článok
 TYPO: „    “    ‚    ‘    »    «    -  –    —    …    “ ”
    „ “ ‚ ‘ » « spoj – — … anglické
    
 SK: Ä Ľ Ĺ Ô Ŕ  CS: Ě Ř Ů  HU: Ö Ő Ü Ű  PL: Ą Ę Ś Ć Ń Ó Ł Ż Ź  DK: Æ Ø Å
   ä ľ ĺ ô ŕ    ě ř ů    ö ő ü ű    ą ę ś ć ń ó ł ż ź    æ ø å

 Cyrilika: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Ґ ѓ є і ї ј љ њ
      а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ґ 

 Ostatné: À È Â Ê Ë Ö Ü Ç Ñ Œ Ā Ē Ī Ō Ū ß Ð ð Þ þ 
     à è â ê ë ö ü ç ñ œ ā ē ī ō ū      

 Grécke písmená: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω ς 
         α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω  

 Matematika: + − / < = > [ ] { } ~ % ‰ & ° ¹ ² ³ ÷ ± √ →  
 Symboly:  · ¡ ¿ $ ¢ £ € © ® † × ♀ ♂
 Formáty:  18°15′30″

Zobraziť článok

UTF-8 useful symbols

11. 10. 2009 Zobraziť článok
€ • · † × ° « » ‹ › ≺ ≻ → ← ↔ – “ ” „ … — ⊞ ⊟ ⊹
Zobraziť článok

Bibliografické citácie podľa ISO 960

5. 6. 2007 Zobraziť článok

Do citácií sa píšu maximálne traja autori bez titulov. Rodné meno sa môže skrátiť. Ak je autorov viac, uvedie sa len prvý so skratkou et al. Za menom autora/autorov nasleduje dvojbodka.

Príklad
PRIEZVISKO, Meno:
PRIEZVISKO, M., ĎALŠIE, P., POSLEDNÉ, M.:
CHOVANCOVÁ, B. et al.:

Názov diela píšeme kurzívou v pôvodnom jazyku dokumentu. Ak za názvom nasleduje podnázov, oddelíme ho dvojbodkou, medzerou a ukončíme bodkou.

Príklad
Názov diela: Podnázov.
Príklad
BRAY, E. et. al.: Namespaces in XML 1.0 (Second Edition): W3C Recommendation 16 August 2006. [online] ...

Ak sa nejedná o prvé vydanie treba to uviesť. Ďalšie údaje sú Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania. rozsah alebo citovaná strana. ISBN XXXXXX.

Príklad
STEPHEN, Prata: Mistrovství v C++. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 1006 s. ISBN 80-251-0098-7.

Citátcia online dokumentov

Názov web stránky. [online]. Verzia dokumentu. [cit. dátum citácie v RRRR-MM-DD]. Dostupné na internete: <http://example.com/ex>

Príklad
PATEL, Amit: The A* Algorithm. [online]. November 2011. [cit. 2011-11-10]. Dostupné na internete: <http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/AStarComparison.html#the-a-star-algorithm>

Zobraziť článok