Prihlásiť

Javascript


Úvod do jQuery

4. 1. 2013 Zobraziť článok

Pri upratovaní disku som našiel dokument jQuery.pdf, ktorý som robil do školy. Predtým, ako zmažem adresár škola, ho aspoň zverejním. Človek nikdy nevie, kedy sa stručný prehľad niekomu hodí. :)

jQuery.pdf

Obsah dokumentu

 • Výber elementov – Selektory
 • Manipulácia s DOM elementami
 • Manipulácia s CSS
 • Efekty
 • Udalosti / Events
 • AJAX
 • Tvorba vlastných pluginov

Zobraziť článok

Rounded Corners Techniques

8. 2. 2010 Zobraziť článok
 • Teaser Box: Flexible, Fixed width - one "as is" image and css background positioning
 • Rounded corners in CSS - CSS only technique works with browsers that support the :before and :after pseudoelements.
 • jQuery Corner - native border-radius rounding in browsers that support it (Firefox, Safari, and Chrome). So in those browsers the plugin simply sets a css property on the element. But in IE and for all browsers, choosing a pattern other than "round" requires the use of the "div stips" method.
 • Nifty Corner Cube - Javascript, GNU GPL licence

Native support

-moz-border-radius / -webkit-border-radius
-moz-border-radius-topleft / -webkit-border-top-left-radius
-moz-border-radius-topright / -webkit-border-top-right-radius
-moz-border-radius-bottomleft / -webkit-border-bottom-left-radius
-moz-border-radius-bottomright / -webkit-border-bottom-right-radius

Zobraziť článok

JavaScriptObject – 3D models

15. 7. 2009 Zobraziť článok
JavaScriptObject is an application to publish 3D models via JavaScript http://finnrudolph.de/JavaScriptObject
Zobraziť článok

SWFObject

10. 7. 2009 Zobraziť článok
swfobject documentation – Embedding Adobe Flash Player content using SWFObject 2
Zobraziť článok

Show Hide Element

28. 10. 2007 Zobraziť článok
/* Copyleft 2005 Tibor Kádek */

function showhide(id)
{
	el = document.getElementById(id);
	el.style.display = (el.style.display=='block')?'none':'block';
}

usage:
<p id="produkt1" style="display:none">Some Show/Hide text</p>
<a href="javascript:showhide('produkt1');">more info</a>

Zobraziť článok