Prihlásiť

Webdesign


Úvod do jQuery

4. 1. 2013 Zobraziť článok

Pri upratovaní disku som našiel dokument jQuery.pdf, ktorý som robil do školy. Predtým, ako zmažem adresár škola, ho aspoň zverejním. Človek nikdy nevie, kedy sa stručný prehľad niekomu hodí. :)

jQuery.pdf

Obsah dokumentu

  • Výber elementov – Selektory
  • Manipulácia s DOM elementami
  • Manipulácia s CSS
  • Efekty
  • Udalosti / Events
  • AJAX
  • Tvorba vlastných pluginov

Zobraziť článok

Facebook Cover Photo Dimensions

17. 4. 2012 Zobraziť článok
Facebook Cover Photo Dimensions are 851×315px.
Zobraziť článok

PHP UTF-8 cheatsheet

6. 4. 2011 Zobraziť článok

Update your database tables to use UTF-8

CREATE DATABASE db_name
	CHARACTER SET utf8
	DEFAULT CHARACTER SET utf8
	COLLATE utf8_general_ci
	DEFAULT COLLATE utf8_general_ci
	;

ALTER DATABASE db_name
	CHARACTER SET utf8
	DEFAULT CHARACTER SET utf8
	COLLATE utf8_general_ci
	DEFAULT COLLATE utf8_general_ci
	;

ALTER TABLE tbl_name
	DEFAULT CHARACTER SET utf8
	COLLATE utf8_general_ci
	;

Install and configure the mbstring extension for PHP


mbstring.language		= Neutral	; Set default language to Neutral(UTF-8) (default)
mbstring.internal_encoding	= UTF-8		; Set default internal encoding to UTF-8
mbstring.encoding_translation	= On		;  HTTP input encoding translation is enabled
mbstring.http_input		= auto		; Set HTTP input character set dectection to auto
mbstring.http_output		= UTF-8		; Set HTTP output encoding to UTF-8
mbstring.detect_order		= auto		; Set default character encoding detection order to auto
mbstring.substitute_character	= none		; Do not print invalid characters
default_charset			= UTF-8		; Default character set for auto content type header

Deal with non-multibyte-safe functions in PHP

mail()		-> mb_send_mail()
strlen()	-> mb_strlen()	
strpos()	-> mb_strpos()
strrpos()	-> mb_strrpos()
substr()	-> mb_substr()
strtolower()	-> mb_strtolower()
strtoupper()	-> mb_strtoupper()
substr_count()	-> mb_substr_count()
ereg()		-> mb_ereg()
eregi()		-> mb_eregi()
ereg_replace()	-> mb_ereg_replace()
eregi_replace()	-> mb_eregi_replace()	
split()		-> mb_split()

etc. source here: http://developer.loftdigital.com/blog/php-utf-8-cheatsheet


Zobraziť článok

less - The dynamic stylesheet language

28. 1. 2011 Zobraziť článok
LESS extends CSS with dynamic behavior such as variables, mixins, operations and functions.
Zobraziť článok

Posterous Cheat Sheet

3. 3. 2010 Zobraziť článok

Post to Posterous only: posterous@posterous.com
Post Everywhere: post@posterous.com

Turn Posterous tags into autoposted Twitter #hashtags

For instance:

E-mail Subject: It really does smell like teen spirit ((tag: grunge, nirvana))

becomes:

It really does smell like teen spirit http://post.ly/1a2bx #grunge #nirvana

Read how to enable {{hash_tags}} on your Twitter autopost

Post multiple images inline, without a gallery

Put ((nogallery)) in the subject line and your images will appear without the gallery view.

Develop

Posterous API
Send to Posterous directly from Google Reader

Zobraziť článok