Prihlásiť

Kresťanstvo


Hriešnici a spravodliví

7. 6. 2012 Zobraziť článok

Hriešnici nie sme preto, lebo hrešíme. Sme nimi, lebo Adam zhrešil. A keďže sme hriešnici, hrešíme.

Rovnakým spôsobom nie sme spravodliví, lebo konáme spravodlivé skutky. Sme spravodliví, lebo Ježiš je spravodlivý. A pretože sme spravodliví, teraz konáme spravodlivé skutky.

Toto je evanjelium, toto je milosť. Nikdy nie naopak.


Zobraziť článok

Brat Šavol – Rozhovor v Plus jeden deň

18. 4. 2012 Zobraziť článok

Celý rozhovor: Kňaz píše o prezidentoch / Plus jeden deň 09/2011.

Myšlienky brata Šavola z rozhovoru

Samotné chodenie do kostola ešte nikdy nikoho nepriviedlo k spáse a ani nikdy nikoho neprivedie. Kostol nie je náš cieľ. Ale prostriedok. Cieľom je Boh. A každému z nás sľúbil nebo. Nebo sa nedá zaslúžiť. Môžeme ho len prijať alebo odmietnuť. Prípravou naň je život. Akési plus k večnosti. Tých 60, 70, 80 rokov navyše, to je bonus, keď môžeme žiť nebo už tu na zemi.

Našťastie ateisti v skutočnosti neodmietajú Boha. Nemajú šancu ho poznať. Najčastejšie odmietajú iba jeho karikatúru, ktorú im poskytujeme my veriaci.

Myslím, že mnohí ľudia nemajú problém s cirkvou, ale skôr s hierarchiou a kňazmi, ktorí ju reprezentujú. Ale hierarchia a kňazi, to nie je cirkev. Cirkev je spoločenstvo hriešnikov, ktorí spolu kráčajú k svojmu cieľu, ktorým je Boh. ... Pochopil som, že každý človek je dejinná bytosť. Ako dejinné bytosti sa vyvíjame, rastieme, ale aj robíme chyby. Potrebujeme odpustenie. Ak ho doprajem sebe, nemal by som mať problém dopriať ho aj druhému a v konečnom dôsledku aj cirkvi, ktorá je tiež dejinná a potrebuje preto naše odpustenie, lásku a pochopenie.


Zobraziť článok

Odpustenie

13. 3. 2012 Zobraziť článok

Mt 18,21-35


21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?"
22 Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.
23 Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami.
24 Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov.
25 Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.
26 Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: "Pozhovej mi a všetko ti vrátim."
27 A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.
28 No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: "Vráť, čo mi dlhuješ!"
29 Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: "Pozhovej mi a dlžobu ti splatím."
30 On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.
31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.
32 A tak si ho pán predvolal a povedal mu: "Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil.
33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?"
34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.
35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi."
Zobraziť článok

Anjeli

13. 3. 2012 Zobraziť článok
Anjeli sú osobné duchovné bytosti, ktoré majú inteligenciu, emócie a vôľu. Toto platí aj o dobrých, aj o zlých anjeloch. Anjeli majú inteligenciu (Matúš 8:29; 2 Korinťanom 11:3; 1 Petrova 1:12), preukazujú emócie (Lukáš 2:13; Jakub 2:19; Zjavenie 12:17), a demonštrujú vôľu (Lukáš 8:28-31, 2 Timoteovi 2:26; Júda 6). Anjeli sú duchovné bytosti (Židom 1:14), bez skutočného fyzického tela. To, že nemajú fyzické telo nevplýva na skutočnosť, že sú osoby (tak ako aj Boh).

Poznanie, ktoré anjeli vlastnia je ohraničené tým, že sú stvorené bytosti. To znamená, že oni nevedia všetko, čo vie Boh (Matúš 24:36). Avšak, zdá sa, že majú väčšie poznanie od ľudí. Možno je tomu tak z troch dôvodov. (1) Anjeli sú stvorení vo vyššom poradí vo vesmíre ako ľudia. Samým tým, od samotného začiatku mali väčšie poznanie. (2) Anjeli študujú Bibliu a svet omnoho podrobnejšie ako ľudia, a odtiaľ získavajú vedomosti (Jakub 2:19; Zjavenie 12:12). (3) Anjeli získavajú poznanie dlhým sledovaním ľudských aktivít. Na rozdiel od ľudí, anjeli nemusia študovať minulosť; oni ju zažili. A tak, oni vedia, ako sa iní správali a reagovali v určitých situáciách a môžu s väčšou presnosťou odhadnúť, ako by sme my reagovali v podobných okolnostiach.

Ikeď majú vôľu, anjeli sú, ako aj všetky iné stvorenia podriadené Božej vôli. Dobrých anjelov Boh poslal, aby pomáhali veriacim (Židom 1:14). Tu je niekoľko aktivít, ktoré Biblia pripisuje anjelom:

A. Slávia Boha (Žalm 148:1,2; Izaiáš 6:3).
B. Uctievajú Boha (Židom 1:6; Zjavenie 5:8-13).
C. Radujú sa z vecí, ktoré Boh činí (Jób 38:6-7).
D. Slúžia Bohu (Žalm 103:20; Zjavenie 22:9).
E. Zjavujú sa pred Bohom (Jób 1:6; 2:1).
F. Sú nástrojmi Božieho súdu (Zjavenie 7:1; 8:2).
G. Prinášajú odpovede na modlitbu (Skutky 12:5-10).
H. Pomáhajú pri získavaní ľudí pre Krista (Skutky 8:26; 10:3).
I. Pozorujú kresťanské usporiadanie, prácu a utrpenie (1 Korinťanom 4:9; 11:10; Efezským 3:10; 1 Petrova 1:12).
J. Povzbudzujú v nebezpečných časoch (Skutky 27:23,24).
K. Starajú sa o spravodlivých v čase smrti (Lukáš 16:22).

Anjeli sú úplne odlišní od ľudí. Ľudia sa nestávajú anjelmi po smrti. Anjeli nikdy neboli a nikdy sa nestanú ľudskými bytosťami. Boh stvoril anjelov tak, ako stvoril aj ľudí. Biblia nikde nehovorí o anjeloch, že sú stvorení na obraz Boží, ako čo sú ľudia (1 Mojžišova 1:26). Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré do určitej miery môžu zobrať ľudskú podobu. Ľudia sú v prvom rade fyzické bytosti s duchovným aspektom. Najväčšiu vec, ktorú sa môžeme naučiť od anjelov je ich okamžitá, oddaná poslušnosť Božím príkazom.

Prevzaté z http://www.gotquestions.org/Slovencina/anjeli-Biblia.html


Zobraziť článok