Prihlásiť

mysqlimport


23. 3. 2007
mysqlimport -u username -p database /path/to/tablename.sql

Komentáre* Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
** Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
*