Prihlásiť

SOZA


29. 10. 2012
Občianske združenie, ktoré pre svoju činnosť používa praktiky spomenuté v zákone o ochrane spotrebiteľa §7 Nekalé obchodné praktiky a §8 Klamlivé konanie a klamlivé opomenutie. Väčšinou zavádza citáciami z Autorského zákona (ďalej len AZ).

Kauzy

  1. šírenie klamlivej informácie o tom, že podľa AZ "Stužková slávnosť je verejné kultúrne podujatie" - uvedené na stránkach SOZA + Repčíkov blog (oba články boli deň po vypuknutí kauzy stiahnuté).
    1. AZ o žiadnej takej definícii nehovorí.
    2. Hovorí o tom totiž Zákon o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 Zb. § 1, ods. 3: "Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov."
    3. SOZA sama uvádza na svojich stránkach, že výpalné sa vzťahuje na "verejné podujatia s hudbou, ktoré nie sú výlučne určené pre okruh rodiny, príbuzných a priateľov"
  2. faktúra za spev ľudových pesničiek, ktoré sú definované ako voľné dielo: AZ 397/2004 § 53 (2) Ak je dielo voľné, používateľ nie je povinný získať súhlas na použitie diela ani uhradiť odmenu.

Komentáre* Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
** Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
*