Prihlásiť

Zákaz transfúzie krvi u Jehovistov


16. 1. 2013

Protichodná zmena výkladu Biblie a rôznych zákazov a príkazov počas existencie organizácie:

 • Zlatý vek zo 4. 2. 1931 – zakazujú očkovania, ktoré považujú za požívanie krvi a prirovnávajú ho k smilstvu
 • Strážna veža z 15. 12. 1952 – povoľujú očkovania (po skončení pôsobenia redaktora C. J. Woodwortha, ktorý zákaz priniesol)
 • Prebuďte sa! z 22. 8. 1965 – vyzdvihujú prednosti očkovania
 • Strážna veža z 15. 11. 1967 – odsudzujú transplantácie ako kanibalizmus
 • Strážna veža z 15. 3. 1980 – povoľujú transplantácie
 • Strážna veža z 15. 5. 1984 – vyzdvihujú prednosti transplantácie
 • Strážna veža z 1945 – zakazujú krvné transfúzie ako "pohanské a Boha znesväcujúce"
 • Prebuďte sa! z 22. 7. 1982 – povoľujú niektoré zložky krvi v liekoch na hemofíliu, Faktor VIII, imunoglobíny a albumín

Na všetko spomenuté len toľko, že: „Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo zomrel." (Gal 2, 21)

Odborníci ako aj bývali členovia kritizujú organizáciu za jej zásahy do sociálnych väzieb ich členov a rôzne formy psychickej manipulácie. Napríklad prijatím transfúzie je sankcia vo forme vylúčenia z organizácie a zákazu stýkania sa ostatným členom. [2][3]

Zdroje

 1. Petr Velechovský, Ako odpovedať svedkom Jehovovým
 2. David A. Reed, Sword & Trowel 3/1998
 3. Steven Hassan, Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů, 1994

Komentáre

Milan Černák6. apríla 2019 19:52:07
Tertulián sa zmienil o tom, že niektorí pohania pili čerstvú krv v snahe liečiť epilepsiu. A krv sa možno používala aj pri liečbe iných chorôb alebo na údajné posilnenie zdravia. Preto príkaz ‚zdržiavať sa krvi‘ pre kresťanov znamenal neprijímať ju ani zo zdravotných dôvodov.
Tertulián (asi 160–230 n. l.): „Vaše neprirodzené spôsoby by sa mali rumenieť studom pred kresťanmi. My nemáme ani zvieraciu krv vo svojich jedlách, pretože pozostávajú z obyčajných pokrmov... Na súdnych pojednávaniach s kresťanmi im ponúkate [pohanskí Rimania] klobásy plnené krvou. Ste, samozrejme, presvedčení o tom, že práve to, čím sa pokúšate odviesť ich od správnej cesty, je pre nich nezákonné. Ak ste si istí, že ich strasie pri pohľade na krv zvierat, ako potom môžete zároveň veriť, že budú dychtiť po ľudskej krvi?“ — Tertullian, Apologetical Works, and Minucius Felix, Octavius (Apologetické spisy od Tertuliána a Octavius od Minucia Félixa), New York 1950, preložila Emily Dalyová, s. 33.
Minucius Félix (tretie storočie n. l.): „Tak veľmi sa vyhýbame ľudskej krvi, že vo svojich jedlách nepoužívame ani krv zvierat, ktoré sa jedia.“ — The Ante-Nicene Fathers (Prednicejskí otcovia), Grand Rapids, Michigan 1956, vydali A. Roberts a J. Donaldson, zv. IV, s. 192. Ale prečo potom kresťania z počiatkov/raní/ poukazovali,že nemáme jesť krv,ani ľudskú? Boli aj omi "Jehovisti"?Odpovedať


* Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
** Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
*