Prihlásiť

Zákaz transfúzie krvi u Jehovistov


16. 1. 2013

Protichodná zmena výkladu Biblie a rôznych zákazov a príkazov počas existencie organizácie:

 • Zlatý vek zo 4. 2. 1931 – zakazujú očkovania, ktoré považujú za požívanie krvi a prirovnávajú ho k smilstvu
 • Strážna veža z 15. 12. 1952 – povoľujú očkovania (po skončení pôsobenia redaktora C. J. Woodwortha, ktorý zákaz priniesol)
 • Prebuďte sa! z 22. 8. 1965 – vyzdvihujú prednosti očkovania
 • Strážna veža z 15. 11. 1967 – odsudzujú transplantácie ako kanibalizmus
 • Strážna veža z 15. 3. 1980 – povoľujú transplantácie
 • Strážna veža z 15. 5. 1984 – vyzdvihujú prednosti transplantácie
 • Strážna veža z 1945 – zakazujú krvné transfúzie ako "pohanské a Boha znesväcujúce"
 • Prebuďte sa! z 22. 7. 1982 – povoľujú niektoré zložky krvi v liekoch na hemofíliu, Faktor VIII, imunoglobíny a albumín

Na všetko spomenuté len toľko, že: „Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo zomrel." (Gal 2, 21)

Odborníci ako aj bývali členovia kritizujú organizáciu za jej zásahy do sociálnych väzieb ich členov a rôzne formy psychickej manipulácie. Napríklad prijatím transfúzie je sankcia vo forme vylúčenia z organizácie a zákazu stýkania sa ostatným členom. [2][3]

Zdroje

 1. Petr Velechovský, Ako odpovedať svedkom Jehovovým
 2. David A. Reed, Sword & Trowel 3/1998
 3. Steven Hassan, Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů, 1994

Komentáre* Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
** Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
*